Certificering

MPS A+

MPS-ABC is een milieucertificaat wat aangeeft hoe duurzaam de bedrijfsvoering is van het bedrijf waar de bloem, plant, boom of bol geteeld is. Dit gebeurt doormiddel van het monitoren van het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, water en energie. Dit verbruik wordt vergeleken met onafhankelijk vastgestelde gestandaardiseerde referentieverbruik. Het certificaat MPS - ABC werkt met verschillende kwalificaties: MPS-A+, -A, -B en -C. Hoe beter de milieuperformance is des te, hoger de kwalificatie is. MPS-A+ is de hoogste kwalificatie en MPS-C de laagste. Onafhankelijke controles en productmonsters op het bedrijf waarborgen de betrouwbaarheid van het MPS-ABC certificaat. Op deze manier kunt u er op vertrouwen dat MPS-ABC gecertificeerde producten een bijdrage leveren aan een betere wereld.

MPS Florimark production

Bij de certificaten van MPS staan mens, milieu en kwaliteit vaak afzonderlijk van elkaar centraal. In het label MPS-Florimark Production komen al deze aspecten samen. MPS-Florimark Production is met recht hét duurzaamheidslabel te noemen. Met dit label tonen wij aan dat onze planten duurzaam geproduceerd zijn.

MPS ProductProof

MPS-ProductProof toont aan dat bepaalde werkzame stoffen ontbreken in sierteeltproducten. Handel en retail vragen het, de kweker levert.
MPS-ProductProof is een systematiek waarbij met behulp van registratie van gewasbescherming binnen 24 uur en onafhankelijke monsternames kan worden aangetoond dat bepaalde werkzame stoffen niet zijn gebruikt in de teelt.

MPS GAP

Het certificatieschema van MPS-GAP is gebaseerd op en officieel gebenchmarkt met het bekende GLOBALG.A.P. certificaat van supermarktorganisaties in Europa. Hierin zijn eisen geformuleerd voor de productie, op het gebied van: veiligheid, duurzaamheid en traceerbaarheid. Maar het MPS-GAP certificaat gaat verder.
Om het MPS-GAP certificaat te mogen voeren, houden wij iedere dag bij hoeveel gewasbeschermingsmiddelen wij gebruiken, wanneer de apparatuur een onderhoudsbeurt heeft gehad en op welke manier wij met de teelt om gaan. De risico-reductie en traceerbaarheid van onze planten zijn daarbij belangrijke redenen om het certificaat MPS-GAP te behalen.

MPS Socially Qualified

Goede arbeidsomstandigheden spelen voor veel handelaren en consumenten een belangrijke rol. Men wordt steeds kritischer als het gaat om teeltwijze en herkomst van het product binnen de sierteelt.
Om te voldoen aan dit certificaat betekent dit dat wij inzichtelijk hebben welke medewerkers een geldige spuitlicentie hebben, of zijn opgeleid tot BHV'er. Tevens houden wij een actuele voorraadlijst bij van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, die gecontroleerd wordt tijdens een audit.

MPS Quality

De beschikking hebben over duidelijke en betrouwbare productinformatie is een must. Met MPS-Quality laten wij zien dat onze producten aan de steeds strengere kwaliteitseisen voldoen.