Certificering

SlijkermanKalanchoë vindt de kwaliteit van haar producten belangrijk en hecht daarnaast waarde aan de manier waarop haar producten tot stand komen. Dit willen wij uitdragen naar de klant door middel van een aantal verschillende kwaliteitscertificaten.

SlijkermanKalanchoë bezit de kwalificatie MPS A, wat staat voor de meest milieubewuste teelt.

680850_1_MPSA.png

MPS Florimark Production

Bij de certificaten van MPS staan mens, milieu en kwaliteit vaak afzonderlijk van elkaar centraal. In het label MPS-Florimark Production komen al deze aspecten samen. MPS-Florimark Production is met recht hét duurzaamheidslabel te noemen. Met dit label tonen wij aan dat onze planten duurzaam geproduceerd zijn.
MPS GAP

Het certificatieschema van MPS-GAP is gebaseerd op en officieel gebenchmarkt met het bekende GLOBALG.A.P. certificaat van supermarktorganisaties in Europa. Hierin zijn eisen geformuleerd voor de productie, op het gebied van: veiligheid, duurzaamheid en traceerbaarheid. Maar het MPS-GAP certificaat gaat verder.
Om het MPS-GAP certificaat te mogen voeren, houden wij iedere dag bij hoeveel gewasbeschermingsmiddelen wij gebruiken, wanneer de apparatuur een onderhoudsbeurt heeft gehad en op welke manier wij met de teelt om gaan. De risico-reductie en traceerbaarheid van onze planten zijn daarbij belangrijke redenen om het certificaat MPS-GAP te behalen. Ook maakt het certificaat deel uit van het MPS-Florimark, hét label voor duurzaamheid.

MPS Socially Qualified

Goede arbeidsomstandigheden spelen voor veel handelaren en consumenten een belangrijke rol. Men wordt steeds kritischer als het gaat om teeltwijze en herkomst van het product binnen de sierteelt.
Om te voldoen aan dit certificaat betekent dit dat wij inzichtelijk hebben welke medewerkers een geldige spuitlicentie hebben, of zijn opgeleid tot BHV'er. Tevens houden wij een actuele voorraadlijst bij van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, die gecontroleerd wordt tijdens een audit.
MPS Quality

De beschikking hebben over duidelijke en betrouwbare productinformatie is een must. Met MPS-Quality laten wij zien dat onze producten aan de steeds strengere kwaliteitseisen voldoen.